Wykaz pracowników

Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

 

 

 

Nazwisko i imię

Adres e-meil

Nr tel. wewnętrznego

 

D Y R E K T O R

 

Pręt Ewa

 

mgzo@oswiata.drezdenko.pl

 

95/ 76 38 026

 

 

S E K R E T A R I A T

 

Ambroziak Kazimiera

 - specjalista

 

Szutkowska Agnieszka

– pomoc administracyjna

mgzodnko@poczta.onet.pl

 

 

agnieszkamgzo@poczta.idsl.pl

 

95/ 76 38 102

95/ 76 38 103

Fax 95/ 76 208 50

 

 

K S I Ę G O W O Ś Ć

 

Sekuterska Aniela

  p.o. gł. księgowa

 

Wojciuszkiewicz Aleksandra

– z-ca gł. księgowego

 

Urbaniak Sylwia - specjalista

ksiegowoscmgzo@poczta.internetdsl.pl

 

olamgzo@poczta.internetdsl.pl

 

 

 

w. 23

 

 

 

 

w. 28

 

P Ł A C E

 

Rudkiewicz - Sobota Maria

 – starszy specjalista

 

Lipiec Elżbieta - specjalista

 

placemgzo@poczta.internetdsl.pl

 

 

elamgzo@idsl.pl

 

 

w. 28

 

w. 28

 

K A S A

 

Chmielewska Ewa  - specjalista

 

Urbaniak Jan – starszy specjalista

 

 

w. 24

 

w. 27

 

S T Y P E N D I A

 

Rerus Anna - specjalista

 

 

stypendiamgzo@idsl.pl

 

 

w. 26

 

K I E R O W C Y

Broka Bogdan

Suchecki Krzysztof

Wika Władysław

 

 

w. 29