KONTROLA ZARZĄDCZA

1. Polityka rachunkowości
2. Zakładowy plan kont
3. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
4. Instrukcja kasowa
5. Procedury wewnętrzne
6. Procedury kontroli finansowej
7. Regulamin kontroli zarządczej
7a. Kodeks etyki
7b. Regulamin okresowej samooceny pracowników
8. Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 tyś. euro
9. Instrukcja inwentaryzacyjna.