STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKO - GMINNEGO ZESPÓŁU OŚWIATY
W DREZDENKU


Miejsko- Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku jest jednostką organizacyjną Gminy Drezdenko, prowadzącą w imieniu Burmistrza Drezdenka placówki oświaty i wychowania. W szczególności zajmuje się obsługą administracyjno-finansową i nadzorem w zakresie tych spraw. Zespół inicjuje i koordynuje zamierzenia w zakresie działalności oświaty i wychowania.
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty obejmuje swoim zasięgiem działania następujących placówek:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku.
 2. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku.
 3. Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku.
 4. Szkoła Podstawowa w Trzebiczu.
 5. Szkoła Podstawowa w Niegosławiu.
 6. Szkoła Podstawowa w Goszczanowie.
 7. Szkoła Podstawowa w Rąpinie.
 8. Szkoła Podstawowa w St. Bielice.
 9. Szkoła Podstawowa w Grotowie.
 10. Szkoła Podstawowa w Drawinach.
 11. Szkoła Podstawowa w Gościmiu.
 12. Publiczne Przedszkole w Drezdenku.
Ponadto MGZO zajmuje się:
 • sprawami administracyjno - gospodarczymi,
 • planowaniem, finansowaniem i zlecaniem remontów,
 • obsługą kadrową, finansowo - księgową placówek, organizowaniem wynagrodzeń dla pracowników - gospodarką funduszem płac,
 • opracowywaniem wniosków do budżetu Gminy,
 • nadzorem nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dyrektorów placówek,
 • gospodarką funduszem płac,
 • sprawozdawczością finansową i statystyczną w zakresie realizowanych zadań,
 • zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy,
 • przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy,
 • zapewnieniem bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół.