WYKAZ PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS ZAŁATWIANIA SPRAW