29.03.2013r.

Od 01 stycznia 2013r. została rozpoczęta realizacja programu PO KL „ AKADEMIA SUKCESU”. W tym okresie powołano zespół rekrutacyjny, przeprowadzono procedurę przetargową na usługi edukacyjne, podpisano umowy z wykonawcami usług edukacyjnych oraz rozpoczęto realizację zajęć w trzech szkołach tj. Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku, Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku i Gimnazjum nr 2 w Drezdenku. W tych trzech szkołach zostały przeprowadzone działania promujące program „ Akademia Sukcesu” tj. zamieszczenie informacji na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń szkół, oznaczenie drzwi szkoły oraz klas w których zajęcia się odbywają.

DSC03806