dokumenty do pobrania

-regulamin rekrutacji i udziału w projekcie,

-usprawiedliwienia,

-zgoda na wykorzystanie wizerunku,

-zgoda rodzica na udział dziecka w projekcie,

-oświadczenie uczestnika projektu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- rezygnacja,

- wzór pisma z obowiązującymi oznaczeniami promocyjnymi