ARCHIWUM PRZETARGI 2014 r.
25.07.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Utwardzenie placu szkolnego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu".
     więcej...
07.07.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Grotowie".
     więcej...
27.06.2014 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Utwardzenie placu szkolnego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu" .
     więcej...
24.06.2014 ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA DOTYCZĄCE OFERTY - Budowa placów zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła".
     więcej...
18.06.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa placów zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła".
     więcej...
09.06.2014 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
"Wymiana istniejącego pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Grotowie".
     więcej...
30.05.2014 MODYFIKACJA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
"Budowa placów zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła".
     więcej...
26.05.2014 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
"Budowa placów zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła".
     więcej...
19.05.2014 Zapytanie ofertowe - dotyczy zamówienia na wykonanie i montaż okien i drzwi PCV w Szkole Podstawowej w Niegosławiu
     więcej...
09.05.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Wykonanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego w Szkołach Podstawowych w Gościmiu i Grotowie"
     więcej...
08.05.2014 Zapytanie ofertowe - dotyczy zamówienia na wykonanie i montaż okien i drzwi PCV w szkołach
     więcej...
08.05.2014 Zapytanie ofertowe - dotyczy zamówienia na wykonanie i montaż okien i drzwi PCV w szkołach
     więcej...
05.05.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu"
     więcej...
29.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Wykonanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego w Szkołach Podstawowych w Gościmiu i Grotowie"
     więcej...
22.04.2014 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU - "Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu"
     więcej...
18.04.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
"Osuszanie murów w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku"
     więcej...
17.04.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
"Dostawa serwerów sprzętu komputerowego (terminalowego) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkół w Drezdenku"
     więcej...
15.04.2014 Przetarg nieograniczony na: "Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu"
     więcej...
26.03.2014 II Przetarg nieograniczony na: "Dostawa serwerów sprzętu komputerowego (terminalowego) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkół w Drezdenku"
     więcej...
26.03.2014 INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU - PRACOWNIE TERMINALOWE
     więcej...
24.03.2014 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PRACOWNIE TERMINALOWE
     więcej...
18.03.2014 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU - PRACOWNIE TERMINALOWE
     więcej...
17.03.2014 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
"Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na usługi projektowe - place zabaw".
     więcej...
12.03.2014 Przetarg nieograniczony na: "Dostawa serwerów sprzętu komputerowego (terminalowego) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkół w Drezdenku"
     więcej...
11.03.2014 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
"II Przetarg nieograniczony na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych 2014".
     więcej...
05.03.2014 "Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na usługi projektowe - place zabaw"
     więcej...
28.02.2014 "II Przetarg nieograniczony na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych 2014"
     więcej...
31.01.2014 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
"Przetarg nieograniczony na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych 2014".
     więcej...
15.01.2014 "Przetarg nieograniczony na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych 2014"
     więcej...