Miejsko- Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku jest jednostką organizacyjną Gminy Drezdenko, prowadzącą w imieniu Burmistrza Drezdenka placówki oświaty i wychowania. W szczególności zajmuje się obsługą administracyjno-finansową i nadzorem w zakresie tych spraw. Zespół inicjuje i koordynuje zamierzenia w zakresie działalności oświaty i wychowania.
AKTUALNOŚCI